/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 32 (2020), No. 2

Tm. 32 (2020), No. 1

Tm. 31 (2019), No. 2

Tm. 31 (2019), No. 1

Tm. 30 (2018), No. 2

Tm. 30 (2018), No. 1

Tm. 29 (2017), No. 2

Tm. 29 (2017), No. 1

Tm. 28 (2016), No. 2

Tm. 28 (2016), No. 1

Tm. 27 (2015), No. 2

Tm. 27 (2015), No. 1

Анали Филолошког факултета, Tm. 32 (2020), No. 1


1.
Unlocking Trauma in Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close
Sanja M. Gligorić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 11-26

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.1
Detallado
2.
The “Small World” of Malcolm Bradbury
Marija Č. Letić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 27-38

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.2
Detallado
3.
Тони Морисон кроз призму Џона Барта: да ли је Вољена роман постмодерне?
Марија М. Ђорђевић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 39-53

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.3
Detallado
4.
Делилово Подземље: проблем човека данашњице и пружање отпора систему путем популарне културе
Наташа В. Нинчетовић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 55-72

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.4
Detallado
5.
Историјска позадина усменог епског наратива о зидању Скадра на Бојани
Росанда В. Бајовић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 73-99

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.5
Detallado
6.
Превођење српске народне (епске) песме у српску историјску драму: многострукост значења у драмском стваралаштву Атанасија Николића
Марија Љ. Ивановић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 101-119

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.6
Detallado
7.
Shakespeare’s Three Shades of Serbian — Did He Write About Us?
Nataša D. Šofranac
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 121-132

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.7
Detallado
8.
Louis Aragon et la réception de son œuvre dans le milieu yougoslave et serbe de 1945 à nos jours
Velimir D. Mladenović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 133-147

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.8
Detallado
9.
Преводна рецепција приповедака Габријела Гарсија Маркеса на српском језику: посебна издања
Весна З. Дицков
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 149-170

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.9
Detallado
10.
Uloga prevođenja u nastavi jezika struke
Danijela S. Đorović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 171-187

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.10
Detallado
11.
Myths and Archetypes in Rushdie’s Postcolonial World
Mina S. Suknović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 189-205

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.11
Detallado
12.
Uticaj fonda usvojenih reči na razumevanje pročitanog stručnog teksta na engleskom jeziku — pilot istraživanje
Dragoslava N. Mićović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 207-220

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.12
Detallado
13.
The Importance of Language Learning Strategies in Foreign Language Acquisition
Ivana M. Marinković, Dragana D. Pešić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 221-239

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.13
Detallado
14.
La enseñanza del catalán en el mundo y la catalanística internacional
Pau Bori
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 241-258

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.14
Detallado
15.
Prozodijski međujezik: istraživanje na korpusu francuskih i srpskih prostih izjavnih rečenica
Branko M. Rakić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 259-282

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.15
Detallado
16.
Делимична субјекатска контрола инфинитивних допунских конструкција са финалном вредношћу у италијанском језику
Јелена Д. Пухар
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 283-300

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.16
Detallado
17.
Izražavanje anteriorne buduće radnje u italijanskom i srpskom jeziku
Nataša L. Janićijević
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 301-315

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.17
Detallado
18.
Соматски фраземи са компонентом blod/крв у норвешком и српском језику
Јована Д. Вурдеља
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 317-333

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.18
Detallado
19.
Šotoku Taiši
rodonačelnik japanske državnosti
Marina V. Jović Đalović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Tm. 32, No. 1, p. 335-341

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.19
Detallado