/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 1 (2019), »

• Metadatos del libro
• Contenido

50 година Међународног славистичког центра, Tm. 1 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1

1.
Старац Рашко, певач Вука Караџића
Владан Недић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 15-20

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch1
Detallado
2.
Вук и Дубровник
Мирослав Пантић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 21-45

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch2
Detallado
3.
Вук Караџић и историјска песма
Алберт Бејтс Лорд
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 47-57

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch3
Detallado
4.
О Вуковим погледима на српски средњи век
Станислав Хафнер
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 59-73

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch4
Detallado
5.
О прихватању Вука Стефановића Караџића у другој половини XIX века у Немачкој
Херберт Појкерт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 75-88

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch5
Detallado
6.
Сарадња Вука Караџића и Јакоба Грима — једна традиција која обавезује
Манфред Јенихен
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 89-97

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch6
Detallado
7.
Вук Караџић и пољска фолклористика II половине XIX и почетка XX века
Марјан Јакубјец
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 99-109

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch7
Detallado
8.
Присуство Вукових дела у румунској филологији и фолклористици II половине XIX и почетка XX века
Дорин Гамулеску
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 111-124

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch8
Detallado
9.
Дански преводи Вукових песама
Пер Јакобсен
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 125-128

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch9
Detallado
10.
Вуково присуство у српској реалистичкој прози
Димитрије Вученов
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 129-136

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch10
Detallado
11.
Српска народна, усмена проза и Eвропа
(опаске о периоду од краја 18. до почетка 20. века)
Нада Милошевић-Ђорђевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 139-148

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch11
Detallado
12.
Грађанске песме међу лирским песмама Вукове збирке
Радмила Пешић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 149-152

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch12
Detallado
13.
Индоевропски метар и српскохрватски десетерац
Џон Мајлс Фоли
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 153-160

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch13
Detallado
14.
Јакобсонов опис српскохрватског епског десетерца
Светозар Петровић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 161-169

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch14
Detallado
15.
Обретеније главе кнеза Лазара Слепице из Гргуреваца
Лазар Чурчић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 171-188

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch15
Detallado
16.
Обред — особени вид народне драме у Срба, обред — припрема рецепције комада с певањем у Срба
Ненад Љубинковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 189-194

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch16
Detallado
17.
Форма дијалога у фолклорном обредном тексту
(корелација микро- и макроструктура)
Оксана Микитенко
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 195-203

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch17
Detallado
18.
Народна књижевност и репертоар сталних српских народних позоришта до 1870.
Божидар Ковачек
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 205-211

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch18
Detallado
19.
Круг приповедака о прогоњеној девојци
Снежана Самарџија
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 213-223

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch19
Detallado
20.
Певач и културни идентитет
Бошко Сувајџић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 225-241

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch20
Detallado
21.
Запади и истоци Растка Немањића — по Доментијану —
Радмила Маринковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 245-253

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch21
Detallado
22.
Суштина просвећености у култури средњовековне Србије
Димитрије Богдановић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 255-261

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch22
Detallado
23.
Цамблаков опис дечанског храма у светлости византијске естетике
Ђорђе Трифуновић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 263-269

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch23
Detallado
24.
Какав је био псалтир српских средњовековних књижевника?
Кетрин Мекроберт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 271-279

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch24
Detallado
25.
Неки примјери књижевних веза у хрватским глагољским и српским ћирилским рукописима 13. и 14. стољећа
Аница Назор
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 281-291

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch25
Detallado
26.
Константин Михаиловић из Островице, средњевековни ратник, сеобар и књижевник
Ђорђе Живановић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 293-301

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch26
Detallado
27.
Савински рукопис „Житија кнеза Лазара”
Јелка Ређеп
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 303-318

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch27
Detallado
28.
Манастир Хиландар као расадник културе међу православним словенским народима
Дамњан Петровић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 319-329

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch28
Detallado
29.
Библијске паралеле у функцији грађења јунака у Доментијановом „Животу Светог Саве”
Љиљана Јухас Георгиевска
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 331-341

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch29
Detallado
30.
О превођењу Јакоба Грима на српскохрватски
пред његову двестагодишњицу
Миљан Мојашевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 345-352

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch30
Detallado
31.
Почеци српске књижевне периодике — Доситејев цветник Басне (Лајпциг, 1788) у часописном и жанровском контексту
Миодраг Матицки
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 353-361

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch31
Detallado
32.
Доситејева концепција превођења и српска књижевност
Миодраг Сибиновић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 363-370

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch32
Detallado
33.
Неколико примедби о односу између лексичке површинске структуре и парадигматско-семантичке дубинске структуре у песми „Гробље” Ј. Ст. Поповића
Волфганг Штајнингер
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 371-377

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch33
Detallado
34.
Грчки елементи у Његошевом епском и песничком речнику
Мирон Флашар
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 379-400

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch34
Detallado
35.
Његошеви кругови идентитета
Зђислав Дараш
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 401-411

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch35
Detallado
36.
Музичко-сликарски елементи у уметности Ђуре Јакшића
Радослав Јосимовић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 413-422

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch36
Detallado
37.
Лаза Костић — косовска гама
Хатиџа Крњевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 423-432

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch37
Detallado
38.
Врсте хумора у Лазаревићевим приповеткама
Милица Јакубјец Семковова
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 433-442

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch38
Detallado
39.
Андрићев духовни лик
поводом деведесетогодишњице рођења
Предраг Палавестра
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 443-450

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch39
Detallado
40.
Проблеми жанровске одређености Андрићевих приповедака
Јан Вјежбицки
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 451-457

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch40
Detallado
41.
Слика Црњанског о Немцима у путопису Ирис Берлина и у његовим политичким коментарима
Габријела Шуберт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 459-473

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch41
Detallado
42.
Сенке читања у Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског
Алла Л. Татаренко
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 475-485

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch42
Detallado
43.
Дубровачке ренесансне трагедије и стварност
Злата Бојовић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 489-497

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch43
Detallado
44.
Гундулићеве Сузе сина разметнога у светлу енглеских песника метафизичара
Силија Хоксверт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 499-514

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch44
Detallado
45.
Када почиње нова српска књижевност?
Јован Деретић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 515-520

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch45
Detallado
46.
Народна фантастика у ткиву српске уметничке приповетке друге половине XIX века
Драгиша Живковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 521-526

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch46
Detallado
47.
Један заборављен мајстор српске прозе из периода раног реализма
Иво Тартаља
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 527-538

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch47
Detallado
48.
Ауторски глас у Српским народним приповијеткама Вука Караџића
Душан Иванић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 539-552

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch48
Detallado
49.
Новија српска приповетка
Том Екман
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 553-561

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch49
Detallado
50.
Тема Вечитог младожење у српској књижевности
Милорад Павић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 563-578

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch50
Detallado
51.
Пародијски облици епске нарације у приповеткама Петра Кочића
Светозар Кољевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 579-588

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch51
Detallado
52.
Моменти изворног казивања приповедача у Петријином венцу Д. Михаиловића
Ангела Рихтер
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 589-594

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch52
Detallado
53.
Тематизација Великог рата код Момчила Настасијевића
Роберт Ходел
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 595-610

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch53
Detallado
54.
Десанка Максимовић и модерне појаве у српској поезији
Слободан Ж. Марковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 611-619

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch54
Detallado
55.
Иван В. Лалић као пјесник културе и дијалога
Јован Делић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 621-634

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch55
Detallado
56.
Компаративна истраживања српске књижевности
од присподобљавања до откривања интертекстуалног дијалога
Зоран Константиновић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 637-645

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch56
Detallado
57.
Стилистичке разлике између усмене и писане књижевности: савремени методолошки приступи
Џон С. Милетић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 647-659

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch57
Detallado
58.
Јужнословенска балада и руска култура
Борис Николајевич Путилов
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 661-690

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch58
Detallado
59.
Србија у публицистици Достојевског
Милосав Бабовић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 691-703

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch59
Detallado
60.
Волтерово интересовање за југословенске земље
Мишел Обен
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 705-709

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch60
Detallado
61.
Југославистика у Енглеској
Моника Партриџ
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 711-716

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch61
Detallado
62.
Мотиви и формални елементи српскохрватског народног песништва у мађарској уметничкој поезији XIX столећа
Иштван Пот
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 717-724

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch62
Detallado
63.
Контакти новије македонске књижевности са савременим југословенским књижевним токовима
Милан Ђурчинов
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 725-731

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch63
Detallado
64.
Место и функција приповетке у наративној култури нове српске и бугарске књижевности
Бојан Ничев
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 733-740

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch64
Detallado
65.
О Антологији новије српске лирике Богдана Поповића и њеним одјецима у Словенији
Владимир Б. Осолник
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 741-752

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch65
Detallado
66.
Рецепција српске драме у Чешкој и Словачкој (1918–1941)
Иван Доровски
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Tm. 1, p. 753-759

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch66
Detallado