/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 17/1 (2018), »

Tm. 16/2 (2017), »

Tm. 16/1 (2017), »

Tm. 15/2 (2016), »

Tm. 15/1 (2016), »

• Metadatos del libro
• Contenido

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Tm. 15/1 (2016)

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1

1.
Knjiga kao nosilac popularne kulture
Ljiljana Marković
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 13-22

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch1
Detallado
2.
Short Folk Prose Forms as Heirs of Cultural and Ethnic Heritage of Migrants and Hosts
Aleksandra Vraneš
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 23-29

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch2
Detallado
3.
Нека запажања о карактеристикама српског интернет новинарства
Јелена Јовановић Симић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 31-48

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch3
Detallado
4.
Virtuelna muzička nastava i digitalni izvori muzikalija
Uroš Dojčinović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 49-58

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch4
Detallado
5.
Филологија будућности: „e-филологија”
Корнелије Квас
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 59-71

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch5
Detallado
6.
Виртуелна библиотека Николе Тесле
Ивана Ћирић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 73-86

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch6
Detallado
7.
Кључне речи уметничког текста као предмет психолингвистичког истраживања
Марјана Розенфељд, Софија Заболотнаја
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 87-94

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch7
Detallado
8.
Дигитална писменост или неписменост
Милица Обреновић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 95-104

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch8
Detallado
9.
Књига и језик на интернету
Сузана Јовановић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 105-111

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch9
Detallado
10.
Сабрана и изабрана дела руске књижевности у преводима на српски језик
анализа библиографске грађе
Ана Голубовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 113-122

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch10
Detallado
11.
Сами у дигиталном друштву
Јована Јовановић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 123-131

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch11
Detallado
12.
Прагматичке карактеристике виртуелне комуникације: Грајсове конверзацијске максиме
Зорица Прњат
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 133-142

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch12
Detallado
13.
Библиотеке ваздухопловних установа у Србији
Љиљана Мацура
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 143-153

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch13
Detallado
14.
Периодика Српске православне цркве на интернету
Сања Цвркота
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 155-170

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch14
Detallado
15.
Најважнији мађарски књижевни интернет-портали
Марко Чудић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 171-183

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch15
Detallado
16.
Digitalne tehnologije kao sredstvo pretvaranja javne biblioteke u centar lokalne zajednice
Jasmina Bajo
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 185-195

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch16
Detallado
17.
КоБСОН 24/7
Татјана Тимотијевић, Жељко Димитријевић, Катарина Перић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 197-211

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch17
Detallado
18.
Аспекти модернизације савремене српске књижевности - виртуелно између поетичког експеримента и хипертекста: изазови и ограничења књижевне семиологије
Сања Голијанин Елез
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 213-252

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch18
Detallado
19.
Virtuelne zavičajne zbirke - razmjena kultura
Fuad Baćićanin, Avdija Salković, Emina Selmanović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 253-268

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch19
Detallado
20.
Принцип отвореног приступа у области аудио-визуелног превођења
Биљана Пајић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Tm. 15/1, p. 269-281

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch20
Detallado