/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 9 (2019), »

Tm. 8 (2018), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 7 (2017), »

Едиција Филолошка истраживања данас, Tm. 8 (2018)

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8

1.
Језичка политика и планирање и језичко предводништво: образовање за 21. век
Јелена Филиповић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 15-32

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch1
Detallado
2.
Језик и језици образовања
Јулијана Вучо
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 33-53

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch2
Detallado
3.
Страни језици у језичкој образовној политици Србије: динамика промена у периоду од 2000. до 2016. године
Љиљана Ђурић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 55-80

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch3
Detallado
4.
Статус српског језика у образовном систему Србије
Вељко Ж. Брборић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 81-94

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch4
Detallado
5.
Стање у настави српског као нематерњег језика и препоруке за њен развој у хомогеним језичким срединама
Весна Крајишник
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 95-107

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch5
Detallado
6.
Настава руског језика у основној школи: актуелно стање и перспектива
Јелена Гинић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 109-120

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch6
Detallado
7.
О класичној и посебној латинској настави у модерној средњој школи
Војин Недељковић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 121-130

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch7
Detallado
8.
О образовању наставника страних језика у Републици Србији
Оливера Дурбаба
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 131-146

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch8
Detallado
9.
Положај страних језика струке у средњем и високом образовању у Србији
Ана Вујовић
Едиција Филолошка истраживања данас, 2018. - Tm. 8, p. 147-165

https://doi.org/10.18485/fid.2018.8.ch9
Detallado