/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 1 (2018), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Urbana bezbednost i urbani razvoj, Tm. 1 (2018)

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1

1.
Izgrađeno okruženje i rezilijentnost grada
Aleksandra D. Krstić-Furundžić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 11-29

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch1
Detallado
2.
Upravljanje razvojem rezilijentnih gradova: primer Obrenovca
Marija Maruna, Ratka Čolić, Danijela Milovanović Rodić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 30-50

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch2
Detallado
3.
Urbanizacija straha od zločina
Aleksandra Ilić, Božidar Banović
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 51-66

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch3
Detallado
4.
Sigurnost i etnički odnosi — percepcija problema u kontekstu naselja i suživota
Božidar Filipović
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 67-82

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch4
Detallado
5.
Primena alata poslovne inteligencije u ekstrakciji obeležjâ urbane bezbednosti
Slaviša Đukanović, Rada Marinkov
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 83-90

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch5
Detallado
6.
Bezbednost u kontekstu socio-urbane obnove u gradovima današnjice
Eva Vaništa Lazarević, Milena Ivanović, Filip Trgovčević
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 91-108

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch6
Detallado
7.
Mogućnosti unapređenja urbane bezbednosti otvorenih prostora kroz transformaciju novobeogradskih blokova
Aleksandra Đukić, Jelena Marić, Tamara Radić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 109-124

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch7
Detallado
8.
Informaciono-komunikaciona tehnologija kao podrška upravljanju vanrednim situacijama
Brankica Popović, Kristijan Kuk, Nenad Milić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 125-146

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch8
Detallado
9.
Insecuritas vacui. Opasnosti od zapuštenih gradskih prostora
Aleksandar V. Gordić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 147-157

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch9
Detallado
10.
Mreža vaspitno-obrazovnih institucija u Srbiji kao činilac ljudske bezbednosti
Ljubinka Katić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 158-175

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch10
Detallado
11.
Priroda urbane transformacije i mogućnosti za njeno oblikovanje u odnosu na migracije kao izazov
Svetlana Stanarević, Goran J. Mandić, Slobodan Spasić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 176-194

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch11
Detallado
12.
Planiranje vodne bezbednosti u lokalnim zajednicama u uslovima promene klime — primer zemalja Bliskog istoka i severne Afrike
Slobodan Milutinović, Radoje Laušević
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 195-210

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch12
Detallado
13.
Inteligentni saobraćaj i pametni gradovi: kako velikim podacima očuvati ekološku bezbednost
Stefan Vučićević
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 211-224

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch13
Detallado
14.
Rezilijentnost i(li) održivost? Klimatska neizvesnost kao faktor u planiranju gradova
Aleksandra Stupar, Ivan Simić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 225-237

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch14
Detallado
15.
Osećaj sigurnosti u postmodernom gradu
Vera Backović
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 238-250

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch15
Detallado
16.
Jačanje bezbednosti otvorenih javnih gradskih prostora primenom IKT — društvenog računarstva
Milena Vukmirović, Miroslava Raspopović Milić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 251-270

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch16
Detallado
17.
Ranjivost i otpornost gradova — novi odgovor na prirodne katastrofe
Jasmina Gačić, Slađana Babić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 271-284

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch17
Detallado
18.
Analitički pristup izboru lokacija sistema video-nadzora i ANPR sistema u urbanim područjima
Milan Gligorijević, Siniša Milković, Aleksandar Maksimović
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 285-298

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch18
Detallado
19.
Prevencija nasilja na stadionima i komfor gledalaca sa aspekta sagledivosti sportskog događaja
Bratislav Petrović
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 299-311

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch19
Detallado
20.
Grad kao bezbednosni sistem u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti: granice i urbani dizajn
Miodrag Ralević, Tatjana Mrđenović
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 312-323

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch20
Detallado
21.
Znati više a ostvarivati manje: bezbednost kao aspekt održivog urbanog razvoja Beograda
Danica Stojiljković, Vesela Radović, Zorana Đorđević
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 324-337

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch21
Detallado
22.
Bezbednost turista i posetilaca na manifestacijama u urbanim sredinama
Nevena Ćurčić, Željko Bjeljac, Aleksandra Terzić
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 338-353

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch22
Detallado
23.
Crime Prevention Through Urban Design and Planning — a Practitioner’s View
Bo Grönlund
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 354-358

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch23
Detallado
24.
CP-UDP, Geodata, and Mapping Notes on the Use of Mapping and Availability of Geodata
Wilbert Rodenhuis
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 359-360

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch24
Detallado
25.
The Ladder of Abstraction in Urban Security: Towards a Sociology of Criminogenic Places
Günter Stummvoll
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 361-362

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch25
Detallado
26.
Urbana bezbednost javnih zelenih površina — studija slučaja grad Niš
Milica Igić, Petar Mitković, Jelena Đekić, Milena Dinić-Branković, Mihailo Mitković
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 364-367

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch26
Detallado
27.
Odgovor na HBRN pretnje u urbanim sredinama
Dragana Nikolić, Ana Kovačević, Srboljub Stanković
Urbana bezbednost i urbani razvoj, 2018. - Tm. 1, p. 368-387

https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch27
Detallado