/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 2 (2019) »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 1 (2018) »

Значај српског језика за очување српског културног идентитета, Tm. 2 (2019)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2

1.
Разлаз српског књижевног језика и језика књижевности
Милош M. Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 11–29

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch1
Detallado
2.
Kњижевнопоетички облик (српског) језика
Драган Б. Бошковић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 31–42

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch2
Detallado
3.
Српски језик може да говори: књижевна формулација језика у Роману о Лондону Милоша Црњанског
Часлав В. Николић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 43–55

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch3
Detallado
4.
Граматика и семантика самоће у роману Дервиш и смрт Меше Селимовића
Миланка Ј. Бабић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 57–75

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch4
Detallado
5.
Мјесто славенизама у језику књижевности
Биљана С. Самарџић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 77–95

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch5
Detallado
6.
Семољ људи у огледалу сложеница у Семољ људима Мира Вуксановића
Јелица Стојановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 97–109

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch6
Detallado
7.
Језик као идентитетска компонента ликова у романима Слободана Селенића
Сања Ђ. Мацура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 111–131

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch7
Detallado
8.
Вук и Бранко
Војо Ковачевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 133–154

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch8
Detallado
9.
Меша Селимовић о (српском) језику и (српској) књижевности
Саша М. Ђукић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 155–166

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch9
Detallado
10.
Умањеност као лексичко-морфолошка категорија
(на примјерима из дјела Бранка Ћопића)

Сања М. Куљанин
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 167–191

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch10
Detallado
11.
Српски језик и српска усмена књижевност у роману Доктора Валентина Трубара и сестре му Симонете повест чудноватих догађаја у Србији Милисава Савића
Илијана Р. Чутура
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 193–225

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch11
Detallado
12.
Лексика савремене српске прозе за децу у 21. веку на примеру стваралаштва Уроша Петровића
Милка В. Николић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 227–247

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch12
Detallado
13.
Облици и стилистичка функција неких заменичких прилога у роману Звона за Троjицу Мирослава Тохоља
Михаило Шћепановић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 249–256

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch13
Detallado
14.
Непознате ријечи и изрази
Саша Д. Кнежевић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 257–270

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch14
Detallado
15.
Глаголи кретања са секундарним значењем у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића
Биљана Б. Мишић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 271–282

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch15
Detallado
16.
Синтаксичке функције глаголског придјева трпног у роману Опсада цркве Св. Спаса Горана Петровића
Светлана Б. Панић
Значај српског језика за очување српског културног идентитета, 2019. - Tm. 2, p. 283–303

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2019.2.ch16
Detallado