/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Antologías (2020)

Metadatos del libro

Contenido

Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика (2020)

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020

1.
Трајање као прозодијско-акустички маркер обима и типа фокуса: методолошки проблеми у истраживању нестандардних идиома
Татјана В. Пауновић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 9-42

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch1
Detallado
2.
Прозодијске иновације и стабилност акценатске парадигме
Јелица Д. Јокановић-Михајлов
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 43-61

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch2
Detallado
3.
Спектралне карактеристике (прет)палаталних фрикатива и африката у српском језику: прелиминарни налази
Ана С. Батас
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 63-78

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch3
Detallado
4.
Прозодијске последице скраћивања основе: суфиксална творба именица са нултим суфиксом (-ø)
Никола В. Радосављевић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 79-107

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch4
Detallado
5.
Фактори повратног трансфера и њихов утицај на време наступа звучности безвучних плозива у српско-енглеском међујезичком систему
Даница М. Јеротијевић Тишма
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 109-140

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch5
Detallado
6.
Варијације акустичких параметара приликом говорне експресије љутње у артикулационој бази српског језика
Зорка Н. Кашић, Маја П. Ивановић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 141-165

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch6
Detallado
7.
Рефлекси дугог јата у говору Драгачева. Акустичка анализа.
Снежана У. Гудурић, Драгољуб М. Петровић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 167-196

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch7
Detallado
8.
Изговорне вриједности континуаната дугог вокала јат у говору младих Бањалуке
Драгомир В. Козомара
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 197-208

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch8
Detallado
9.
Континуанти јата у говорној пракси на сјеверу Црне Горе (Пљевља) и правописна норма
Јелена М. Газдић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 209-227

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch9
Detallado
10.
Псеудорефлекси јата у језику писаца из Црне Горе
Ана М. Јањушевић Оливери
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 229-248

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch10
Detallado
11.
Улога квантитета у приближавању књижевном језику код говорника са призренско-тимочког терена
Александра Р. Лончар Раичевић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 249-269

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch11
Detallado
12.
Трајање вокала у два регионална варијетета српског језика
Нина Љ. Судимац
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 271-295

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch12
Detallado
13.
О употреби фонетских дублета у савременом језику
Љубица Д. Весић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 297-330

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch13
Detallado
14.
Фоностилеми у поезији Десимира Благојевића
Милка В. Николић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 331-356

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch14
Detallado
15.
O фоничкој поезији — на примјерима поезије Мирољуба Тодоровића
Милош М. Ковачевић
Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика, 2020, p. 357-381

https://doi.org/10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch15
Detallado