/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Antologías (2018)

Metadatos del libro

Contenido

Поетика српског реализма (2018)

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018

1.
O пројекту Поетика српског реализма
Душан Иванић
Поетика српског реализма, 2018, p. 7–22

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch1
Detallado
2.
Метонимијски код реалистичког наратива — типолошки приступ групном лику
Снежана М. Милосављевић Милић
Поетика српског реализма, 2018, p. 23–53

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch2
Detallado
3.
Пародија у српској реалистичкој прози
Драгана Б. Вукићевић
Поетика српског реализма, 2018, p. 55–93

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch3
Detallado
4.
Градови српског реализма
Горан Максимовић
Поетика српског реализма, 2018, p. 95–114

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch4
Detallado
5.
Шта српски реалисти дугују Гогољу
Тања М. Поповић
Поетика српског реализма, 2018, p. 115–145

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch5
Detallado
6.
Слика – прозни жанр српског реализма
Ана С. Живковић
Поетика српског реализма, 2018, p. 147–171

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch6
Detallado
7.
Интертекстуалност и Илија И. Вукићевић
Mилена М. Станковић
Поетика српског реализма, 2018, p. 173–199

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch7
Detallado
8.
Спољашња фокализација као доминанта у роману „Пауци” Ива Ћипика
Јелена В. Јовановић
Поетика српског реализма, 2018, p. 201–219

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch8
Detallado
9.
Етнографски аспекти путописне прозе Симе Матавуља
Александар М. Костадиновић
Поетика српског реализма, 2018, p. 221–249

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch9
Detallado