/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Antologías (2018)

Metadatos del libro

Contenido

Књижевно дело Добрице Ћосића (2018)

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018

1.
Бог Добрице Ћосића постоји
Матија В. Бећковић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 23-26

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch1
Detallado
2.
Значај делатности Добрице Ћосића за историјска истраживања послератне историје Југославије
Јелена Ј. Гускова
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 29-36

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch2
Detallado
3.
Типови туђег експресивног говора у „Коренима” Добрице Ћосића
Милош М. Ковачевић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 37-58

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch3
Detallado
4.
Романи „Корени” и „Бајка” као пресудна дјела у романсијерском развоју Добрице Ћосића
Јован М. Делић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 59-86

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch4
Detallado
5.
Приређивање дневничких бележака Добрице Ћосића и напомене о његовој књижевној заоставштини
Ана Д. Ћосић Вукић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 91-108

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch5
Detallado
6.
Мит о коренима у „Коренима” Добрице Ћосића
Бошко Ј. Сувајџић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 109-127

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch6
Detallado
7.
Наративни портрети савременика у књизи „Пријатељи” Добрице Ћосића
Марко Ј. Недић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 129-144

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch7
Detallado
8.
Библијски архетипски обрасци у „Сеобама” и „Коренима”
Оливера В. Радуловић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 145-157

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch8
Detallado
9.
Историја и разисторија у роману „Грешник” Добрице Ћосића
Душко Н. Бабић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 159-173

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch9
Detallado
10.
Поетика симбола у роману „Деобе” Добрице Ћосића
Лидија Р. Томић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 175-185

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch10
Detallado
11.
Значењски слојеви романа „Корени”
Зоран М. Аврамовић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 187-196

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch11
Detallado
12.
Историја, идеологија, биће
Даница Т. Андрејевић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 197-206

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch12
Detallado
13.
Рефлексивна лирика у делу Добрице Ћосића
Ристо Р. Тубић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 207-218

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch13
Detallado
14.
Време читања и време „учитавања”
рецепција романа „Време смрти” и „Време зла” у Француској
Миливој Т. Сребро
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 221-240

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch14
Detallado
15.
Превод романа „Корени” на руски језик
Драгана М. Керкез
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 241-254

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch15
Detallado
16.
Рецепција прозе Добрице Ћосића у Бугарској
Бранко С. Ристић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 255-262

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch16
Detallado
17.
Ћосићева „Бајка” – алегоријска парабола о стварности свога времена
Радоје Д. Симић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 265-274

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch17
Detallado
18.
О композицији прве књиге „Времена смрти” Д. Ћосића
Јелена Р. Јовановић Симић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 275-290

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch18
Detallado
19.
О неким експресивним лексичким спојевима у „Коренима” Добрице Ћосића
Рајна М. Драгићевић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 291-298

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch19
Detallado
20.
О лексичким карактеристикама Ћосићеве дневничко-мемоарске прозе
Александар М. Милановић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 299-308

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch20
Detallado
21.
Лексичко и концептуално обликовање мотива страха у роману „Корени” Добрице Ћосића
Драгана Д. Вељковић Станковић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 309-322

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch21
Detallado
22.
Поредбене конструкције идиоматског карактера у „Коренима” Д. Ћосића
Томислав М. Матић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 323-334

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch22
Detallado
23.
Књижевно дело Добрице Ћосића у настави
Вељко Ж. Брборић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 337-351

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch23
Detallado
24.
Методички приступ романима Добрице Ћосића у средњој школи
Зона В. Мркаљ
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 353-367

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch24
Detallado
25.
Методички приступ делу Добрице Ћосића у основној школи
Ивана Д. Јовановић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 369-384

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch25
Detallado
26.
Репрезентација војсковођа у делу „Време смрти 2” Добрице Ћосића: квантитативни социосемантички приступ
Марко М. Јанићијевић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 387-403

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch26
Detallado
27.
Перцепција књижевних и културних стремљења у дневничким и есејистичким дјелима Добрице Ћосића
Александар Д. Ћуковић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 405-415

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch27
Detallado
28.
Идеологија као савремени мит у Ћосићевим романима „Време власти I” и „II”
Томица Т. Мојашевић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 417-428

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch28
Detallado
29.
Роман „Бајка” Добрице Ћосића као имплицитно подривање идеолошког става према свијету
Радоје Т. Фемић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 429-437

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch29
Detallado
30.
Прилог проучавању синтагме „сналажљиви људи” у књижевном и публицистичком делу Добрице Ћосића
Ђорђе С. Петковић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 439-454

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch30
Detallado
31.
Једно писмо и две књиге: „Време змија” и „Мирис пролећа 1999.”
Љубиша М. Ђидић
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 455-461

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch31
Detallado
32.
Библиографија о Добрици Ћосићу
Александра Б. Вранеш
Књижевно дело Добрице Ћосића, 2018, p. 465-470

https://doi.org/10.18485/cosic_dobrica.2018.ch32
Detallado