/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Antologías (2017)

Metadatos del libro

Contenido

Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017

1.
Јубилеј наше прве катедре за проучавање стране филологије: сто четрдесет година београдске славистике
Ксенија Кончаревић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 11-24

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch1
Detallado
2.
Преподавание русского языка как иностранного в Санкт-Петербургском / Ленинградском университете (XVIII – ХХ вв.)
Леонид Викторович Московкин
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 27-39

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch2
Detallado
3.
Оснивање и развој универзитетске славистике у Србији
Дара Дамљановић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 41-57

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch3
Detallado
4.
Најстарије хрестоматије руског језика за Србе - историјски контекст и савремена перспектива валоризације
(„Руска читанка” Ј. Павловића из 1873. и „Руска читанка за Велику школу” из 1879. П. Кулаковског)
Дара Дамљановић, Ксенија Кончаревић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 59-70

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch4
Detallado
5.
К вопросу о союзах русских студентов Белградского университета (архивная справка)
Ирина Антанасиевич
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 71-91

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch5
Detallado
6.
Трагом једног писма Јузефа Голомбека
страница из историје београдске полонистике
Петар Буњак
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 93-102

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch6
Detallado
7.
Професор Крешимир Георгијевић као чапеколог
Александра Корда-Петровић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 103-118

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch7
Detallado
8.
Проучавање чешког језика на Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Катарина Митрићевић-Штепанек
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 119-134

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch8
Detallado
9.
Двадесет година лектората словачког језика на Универзитету у Београду
Стефана Пауновић-Родић, Далибор Соколовић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 135-140

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch9
Detallado
10.
K portrétu profesora Michala Filipa
Zuzana Čížiková
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 141-151

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch10
Detallado
11.
Bádání o historii, kultuře a literatuře jihoslovanských národů na Filozofické fakultě v Brně
Václav Štěpánek
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 153-175

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch11
Detallado
12.
Десет година српске белорусистике
Светлана Гољак
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 177-183

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch12
Detallado
13.
История преподавания славянских языков в Tюменском государственном университете
Александра Павловна Ушакова
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 185-194

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch13
Detallado
14.
Граматичко наслеђе Богољуба Станковића
Ружица Радојчић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 195-206

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch14
Detallado
15.
O изучавању језичке дијахроније на студијама русистике у Србији
Слободанка Перкучин
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 209-222

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch15
Detallado
16.
Методичка пракса у систему професионалног оспособљавања студената русистике у српскоj говорној и социокултурној средини
Срђан Петровић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 223-240

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch16
Detallado
17.
Настава руског језика у курикулумима Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Исидора Милић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 241-255

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch17
Detallado
18.
Могућности примене програма „PRAAT” у практичној настави фонетике руског језика
Милорад Миљаковић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 257-267

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch18
Detallado
19.
Методичке недоумице са врха ајсберга
Драгиња Рамадански
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 269-281

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch19
Detallado
20.
Место сорабистике на Универзитету у Београду у савременим сорабистичким оквирима
Далибор Соколовић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 283-291

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch20
Detallado
21.
О изменама наставног плана основних академских студија на студијској групи Руски језик и књижевност у периоду пре и након акредитације
Марија Стефановић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 293-311

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch21
Detallado
22.
Славянские языки в современном Китае
Василий Иванович Супрун, Цзинлинь Ван
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 313-325

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch22
Detallado
23.
Бројеви у настави на београдској полонистици
Мирјана Костић Голубичић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 327-338

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch23
Detallado
24.
O српској лингвистичкој русистици друге половине XX века
Предраг Пипер
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 341-359

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch24
Detallado
25.
Teopiя морфологiчних систем слов’янських мов: модифiкацiї i трансформацiї
(зiставний аспект)
Анатолій Панасович Загнітко
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 361-373

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch25
Detallado
26.
О узајамном утицају глаголских категорија на примеру украјинског и српског језика
Људмила Поповић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 375-392

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch26
Detallado
27.
Сингулативи као творбена категорија у украјинском и њихови еквиваленти у српском језику
Милена Ивановић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 393-405

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch27
Detallado
28.
Систем евалуације у руском језику - програм истраживања
Радослава Трнавац
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 407-432

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch28
Detallado
29.
Синтаксичка деривација: когнитивнолингвистички аспект
Биљана Марић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 433-443

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch29
Detallado
30.
Лексема „обичај” у српском језику
(у поређењу са руским)
Драгана Керкез
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 445-461

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch30
Detallado
31.
Црквенословенизми у радовима владике Николаја (Bелимировића) на енглеском језику
Ивана Кнежевић
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 463-474

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch31
Detallado
32.
Традиции и современное состояние исследований делового русского языка в болгарской русистике
Димитрина Спасова Лесневская
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 475-487

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch32
Detallado
33.
Духовный код и его роль на пути единения восточных славян
Валентина Авраамовна Маслова
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 491-500

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch33
Detallado
34.
Историја рецепције украјинске књижевности ХIХ века у српској култури
(од 1866. године)
Тања Гаев
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 501-516

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch34
Detallado
35.
Літературознавство в сучасній українській жіночій літературі: Людмила Таран, Iрена Карпа
Юлія Драгойлович
Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы, 2017, p. 517-537

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch35
Detallado