/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2 (2023), No. 3

Vol. 2 (2023), No. 2

Vol. 2 (2023), No. 1

Српска ревија за европске студије = Serbian Review of European Studies, Vol. 2 (2023), No. 2


1.
Односи Србије и Европске уније: између придруживања и незавршене интеграције
Душко Лопандић orcid logo 16px
Српска ревија за европске студије = Serbian Review of European Studies, 2023. - Vol. 2, No. 2, p. 3–28

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.1
Detailed
2.
„Дерискинг” Запада и Кине: потенцијални проблеми за Европску унију
Горан Николић orcid logo 16px
Српска ревија за европске студије = Serbian Review of European Studies, 2023. - Vol. 2, No. 2, p. 29–55

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.2
Detailed
3.
Компетитивни ауторитаризaм од Хладног рата до савременоg доба
Ирина Милутиновић orcid logo 16px
Српска ревија за европске студије = Serbian Review of European Studies, 2023. - Vol. 2, No. 2, p. 56–100

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.3
Detailed
4.
Мост: природни гас у поновно подељеној Европи
аутор: Тејн Густавсон (Thane Gustafson)

Андрија Јовановић orcid logo 16px
Српска ревија за европске студије = Serbian Review of European Studies, 2023. - Vol. 2, No. 2, p. 101–115

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.4
Detailed