/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 1 (2022) »

• Book metadata
• Contents

Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, Vol. 1 (2022)

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1

1.
Danilo Kiš Between Translation and History
John K. Cox
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 15–22

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch1
Detailed
2.
Nostalgija u delima Džejmsa Džojsa i Danila Kiša
Zoran D. Paunović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 23–34

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch2
Detailed
3.
Unreliable Narrators and Groupie Fiction
Andrew Wachtel
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 35–55

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch3
Detailed
4.
Translating the Untranslatable — Poetry of the 21th Century: A Creative Version of a Translation or a Newly Written Original?
Nina V. Živančević
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 57–67

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch4
Detailed
5.
The Reception of Vuk St. Karadžić’s Work in the English Language Area
Boško J. Suvajdžić
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 71–81

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch5
Detailed
6.
„Диоба Јакшића” у преводу на енглески Џона Бауринга
Ненад М. Томовић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 83–92

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch6
Detailed
7.
Његош у англосаксонској култури: ново читање
Марија Ч. Летић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 93–103

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch7
Detailed
8.
Milton’s and Njegoš’s Satan: The Darkness Bearer?
Danijela S. Mitrović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 105–129

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch8
Detailed
9.
Laza Kostić’s Shakespearean World: Interpretation(s) and Inspiration
Tatjana Jovićević
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 131–145

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch9
Detailed
10.
Осврт на интеркултурално оријентисану наставу: дела англофоних романтичара у уџбеницима за српски језик и књижевност
Милан Д. Вурдеља
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 147–157

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch10
Detailed
11.
Doprinos Džona Koksa poetici Danila Kiša: prevodi i tumačenja
Radojka Vukčević
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 159–172

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch11
Detailed
12.
Још једна о Соверу Лузињану, Доситејевом пријатељу
Персида С. Лазаревић Ди Ђакомо
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 173–185

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch12
Detailed
13.
„Војска која не може умрети”: Американци о Првом светском рату у Србији
Милица М. Спремић Кончар
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 187–210

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch13
Detailed
14.
Имаголошко читање путописне прозе Ребеке Вест Црно јагње и сиви соко
Неда М. Мандић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 211–224

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch14
Detailed
15.
Srbija kroz pero Lorensa Darela
Nataša M. Pavlović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 225–237

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch15
Detailed
16.
Ера Паунда, ера Црњанског: превођење кинеске поезије као легитимисање модернистичке поетике
Горан М. Радоњић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 239–250

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch16
Detailed
17.
Лондон као константа у преломној епохи у Ембахадама Милоша Црњанског
Марија М. Шљукић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 251–260

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch17
Detailed
18.
Антиутопијски аспекти Бекетовог Краја партије и XLIX поглавља Десничиног романа Прољећа Ивана Галеба: игре прољећа и смрти
Снежана З. Калинић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 261–279

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch18
Detailed
19.
English Translations of Serbian Literature
Radmila Gorup
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 281–292

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch19
Detailed
20.
On a Translation of Slobodan Selenić’s Novel Premeditated Murder (Ubistvo s predumišljajem)
Svetlana S. Milivojević Petrović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 293–306

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch20
Detailed
21.
Translation and Reception of Serbian Poetry in the Anglophone World: An Analysis of Several Successful Examples
Sibelan Forrester
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 307–320

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch21
Detailed
22.
Breaking the Silence: Pale Horse, Pale Rider in the Balkan Region
Olivera Kusovac, Tjaša Mohar
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 321–332

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch22
Detailed
23.
Charles Simić and Vasko Popa: Poetic Encounters
Aleksandra V. Jovanović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 333–352

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch23
Detailed
24.
Walt Whitman vs. Karl Marx — On Whose Side is Vasko Popa?
Bojana Aćamović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 353–366

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch24
Detailed
25.
Тријумфи и беде сатиричара: фигура Данијела Дефоа у есеју „Песник на стубу срама” Ериха Коша у контексту Кошевих рефлексија о сатири и цензури
Јована Б. Сувајџић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 367–386

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch25
Detailed
26.
Две приче о страдању и одрастању: упоредни приказ дела Рани јади Данила Киша и Shhh: The Story of a Childhood Рејмонда Федермана
Мaрија Ђорђевић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 387–397

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch26
Detailed
27.
Трансформација Курана у романима Меше Селимовића и Салмана Руждија
Бојана С. Лубарда
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 399–410

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch27
Detailed
28.
Проблем идентитета као извор хумора у драмама Розенкранц и Гилденстерн су мртви и Генерална проба самоубиства
Софија Ф. Скубан
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 411–422

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch28
Detailed
29.
Komparativno proučavanje poezije i eseja T. S. Eliota i Jovana Hristića
Milena P. Vladić Jovanov
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 423–453

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch29
Detailed
30.
Песнички дијалог Ричарда Беренгартена, Ивана В. Лалића и Јована Христића
Ана Р. Радовић Фират, Зорица Младеновић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 455–470

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch30
Detailed
31.
CA Blues — The Noise of Americana
Mirna B. Radin-Sabadoš
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 471–483

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch31
Detailed
32.
Metafictional History, Translated: Radoslav Petković’s Novel in English
Sergej L. Macura
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 485–505

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch32
Detailed
33.
Crno-beli svet Sretena Božića Vongara
Ana D. Begović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 507–531

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch33
Detailed
34.
Други у књизи есеја Никог нема дома Дубравке Угрешић и књизи есеја Преписивање света Давида Албахарија
Миливој С. Бајшански
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 533–542

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch34
Detailed
35.
Translocality and the Foreigner’s Language in Alec S. Patrić’s Black Rock White City
Tijana Parezanović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 543–556

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch35
Detailed
36.
Editing and Translating the Serbian Issue of Atlanta Review
Biljana D. Obradović
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 557–565

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch36
Detailed
37.
Свечана пажња према читању: Срђан Ваљаревић и англоамерички писци
Александра Б. Жежељ Коцић
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 567–583

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch37
Detailed
38.
The Absent Ones: Chronotope of Disappearance in The Body Artist by Don DeLillo and Ljubavna pesma by Srđan Srdić
Slađana S. Stamenković
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 585–604

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch38
Detailed
39.
On Mothers and Daughters: A Comparative Reading of Jelena Lengold’s Baltimore and Sylvia Plath’s The Bell Jar
Aleksandra Č. Vukotić
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 605–617

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch39
Detailed
40.
“Offering the I”: Autobiographics in Contemporary Women’s Prose
Nicole Burgund
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 619–635

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch40
Detailed
41.
Odes to New York City — Two Portraits by Two Serbian Women Authors a Century Apart
Bojana D. Gledić
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2022. - Vol. 1, p. 637–666

https://doi.org/10.18485/srp_eng.2022.1.ch41
Detailed