/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 1 (2021) »

• Book metadata
• Contents

Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, Vol. 1 (2021)

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1

1.
Старе српске повеље и писма као део електронског корпуса српског језика (лексички осврт)
Зорица Витић, Александар Костић
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 9–18

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch1
Detailed
2.
Дистрибуција вероватноћа падежних облика именица у делима Св. Саве и савременом српском језику
Александар Костић, Зорица Витић
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 19–36

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch2
Detailed
3.
Commercial and Not-For-Profit Digitization of Historical and Cultural Records for Genealogical Study: Problems and Opportunities
Andrew J. M. Smith
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 37–46

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch3
Detailed
4.
Дигитална картотека житеља града Београда као књижевноисторијски извор
Бојан Ђорђевић
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 47–56

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch4
Detailed
5.
Creative Coordination: Relating Slavic Heritage to Technology-Enhanced Learning
Greta Goetz
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 57–66

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch5
Detailed
6.
Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику у иностранству
Блаженка Тривунчић
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 67–73

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch6
Detailed
7.
Дигитализација језика и културе кроз електронске корпусе: пример тимочких говора
Мирјана Мирић, Маја Миличевић Петровић, Светлана Ћирковић
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 75–94

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch7
Detailed
8.
Сусрет дигиталних технологија и хуманистике – нова платформа и сајт часописа Књиженство
Теодора Тодорић Милићевић
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 95–102

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch8
Detailed
9.
Marco Polo in the Digital Environment of Serbian Academic Librarianship
Vesna Župan
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 103–110

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch9
Detailed
10.
Књиженство кроз призму модерности: анотирана библиографија
Сава Поповић
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, 2021. - Vol. 1, p. 111–129

https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch10
Detailed