/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 25 (2022), Бр. 2

Зборник Народног музеја. Историја уметности =
Recueil du Musee national. Histoire de l’art

ISSN: 0352-2466