/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2 (2023), Бр. 3

Књ. 2 (2023), Бр. 2

Књ. 2 (2023), Бр. 1

Српска ревија за европске студије =
Serbian Review of European Studies

ISSN: 2955-9286