/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2023, Бр. Speciale

Књ. 2023, Бр. 1

Књ. 2022, Бр. 1

Књ. 2021, Бр. 1

Књ. 2020, Бр. 1

Књ. 2019, Бр. Speciale

Књ. 2019, Бр. 1

Књ. 2018, Бр. 1

Књ. 2017, Бр. 1

Књ. 2016, Бр. 2

Књ. 2016, Бр. 1

Књ. 2015, Бр. 2

Књ. 2015, Бр. 1

Књ. 2014, Бр. 2

Књ. 2014, Бр. 1

Italica Belgradensia

ISSN: 0353-4766