/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 2014 (2014) Бр. 1

Књига 2014 (2014) Бр. 2

Књига 2015 (2015) Бр. 1

Књига 2015 (2015) Бр. 2

Књига 2016 (2016) Бр. 1

Књига 2016 (2016) Бр. 2

Књига 2017 (2017) Бр. 1

Књига 2018 (2018) Бр. 1

Italica Belgradensia

ISSN: 0353-4766