/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Књиге:

Књ. 1 (2018), »

Књ. 2 (2018), »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Српска славистика : колективна монографија. Том 2, Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике


ISBN: 978-86-917949-4-1
https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2

Уредништво:

Извези цитате: