/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2020)

Метаподаци књиге

Садржај

Regional Law Review : Collection of Papers from the First International Scientific Conference


ISBN: 978-86-80186-60-3
https://doi.org/10.18485/iup_rlr.2020

Уредништво:

Извези цитате: