/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2020)

Метаподаци књиге

Садржај

Заразне болести као глобални безбедносни изазов : пандемија COVID-19: стварност и последице


ISBN: 978-86-80144-44-3
https://doi.org/10.18485/fb_covid19.2020

Уредништво:

Извези цитате: