/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2018)

Метаподаци књиге

Садржај

Језик, књижевност, музика: поезија и музика Боре Ђорђевића : (радови са округлог стола одржаног у Андрићграду 7. јула 2018)


ISBN: 978-99976-21-33-7
https://doi.org/10.18485/ai_vnia_bora_djordjevic.2018.1

Уредништво:

Извези цитате: