/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2017)

Метаподаци књиге

Садржај

Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы


ISBN: 978-86-6153-482-9
https://doi.org/10.18485/unislav.2017

Уредништво:

Извези цитате: