/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2017)

Метаподаци књиге

Садржај

Идентитет, мобилност и перспективе у студијама језика, књижевности и културе : монографија поводом 45-годишњице Групе за шпански језик и хиспанске књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду


ISBN: 978-86-6153-448-5
https://doi.org/10.18485/imp.2017

Уредништво:

Извези цитате: