/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

5312
часописи (чланци)

2801

тематски зборници (књиге)

114

тематски зборници (чланци)

2397

Часописи

свеске

237

чланци

2801

Несеријски једнотомни зборници

књиге

57

чланци

1020

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

51

чланци

1253