/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

1715
часописи (чланци)

822

тематски зборници (књиге)

39

тематски зборници (чланци)

854

Часописи

свеске

64

чланци

822

Несеријски једнотомни зборници

књиге

14

чланци

277

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

19

чланци

453