/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

4561
часописи (чланци)

2373

тематски зборници (књиге)

102

тематски зборници (чланци)

2086

Часописи

свеске

200

чланци

2373

Несеријски једнотомни зборници

књиге

51

чланци

874

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

45

чланци

1088