/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

6558
часописи (чланци)

3804

тематски зборници (књиге)

130

тематски зборници (чланци)

2624

Часописи

свеске

324

чланци

3804

Несеријски једнотомни зборници

књиге

70

чланци

1202

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

54

чланци

1298