/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

629
часописи (чланци)

505

тематски зборници (књиге)

4

тематски зборници (чланци)

120

Часописи

свеске

38

чланци

505

Несеријски једнотомни зборници

књиге

1

чланци

24

Несеријски вишетомни зборници

томови

0

чланци

0

Серијски зборници

свеске

3

чланци

96