/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

4207
часописи (чланци)

2052

тематски зборници (књиге)

100

тематски зборници (чланци)

2055

Часописи

свеске

174

чланци

2052

Несеријски једнотомни зборници

књиге

51

чланци

874

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

43

чланци

1057