/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

2032
часописи (чланци)

968

тематски зборници (књиге)

48

тематски зборници (чланци)

1016

Часописи

свеске

80

чланци

968

Несеријски једнотомни зборници

књиге

20

чланци

388

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

22

чланци

504