/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

1033
часописи (чланци)

741

тематски зборници (књиге)

12

тематски зборници (чланци)

280

Часописи

свеске

56

чланци

741

Несеријски једнотомни зборници

књиге

5

чланци

104

Несеријски вишетомни зборници

томови

0

чланци

0

Серијски зборници

свеске

7

чланци

176