/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

3758
часописи (чланци)

1828

тематски зборници (књиге)

88

тематски зборници (чланци)

1842

Часописи

свеске

154

чланци

1828

Несеријски једнотомни зборници

књиге

41

чланци

739

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

41

чланци

979