/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

1773
часописи (чланци)

833

тематски зборници (књиге)

42

тематски зборници (чланци)

898

Часописи

свеске

66

чланци

833

Несеријски једнотомни зборници

књиге

15

чланци

293

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

21

чланци

481