/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

3215
часописи (чланци)

1555

тематски зборници (књиге)

77

тематски зборници (чланци)

1583

Часописи

свеске

132

чланци

1555

Несеријски једнотомни зборници

књиге

36

чланци

666

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

35

чланци

793