/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

2642
часописи (чланци)

1270

тематски зборници (књиге)

64

тематски зборници (чланци)

1308

Часописи

свеске

105

чланци

1270

Несеријски једнотомни зборници

књиге

28

чланци

524

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

30

чланци

660