/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

2976
часописи (чланци)

1442

тематски зборници (књиге)

73

тематски зборници (чланци)

1461

Часописи

свеске

121

чланци

1442

Несеријски једнотомни зборници

књиге

34

чланци

604

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

33

чланци

733