/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

5866
часописи (чланци)

3222

тематски зборници (књиге)

122

тематски зборници (чланци)

2522

Часописи

свеске

272

чланци

3222

Несеријски једнотомни зборници

књиге

63

чланци

1116

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

53

чланци

1282