/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

2368
часописи (чланци)

1175

тематски зборници (књиге)

55

тематски зборници (чланци)

1138

Часописи

свеске

97

чланци

1175

Несеријски једнотомни зборници

књиге

23

чланци

428

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

26

чланци

586