/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

2135
часописи (чланци)

1047

тематски зборници (књиге)

50

тематски зборници (чланци)

1038

Часописи

свеске

87

чланци

1047

Несеријски једнотомни зборници

књиге

22

чланци

410

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

22

чланци

504