/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

7650
часописи (чланци)

4533

тематски зборници (књиге)

147

тематски зборници (чланци)

2970

Часописи

свеске

381

чланци

4533

Несеријски једнотомни зборници

књиге

76

чланци

1264

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

65

чланци

1582