/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

9356
часописи (чланци)

5599

тематски зборници (књиге)

178

тематски зборници (чланци)

3579

Часописи

свеске

470

чланци

5599

Несеријски једнотомни зборници

књиге

95

чланци

1643

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

77

чланци

1812