/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

3152
часописи (чланци)

1542

тематски зборници (књиге)

76

тематски зборници (чланци)

1534

Часописи

свеске

132

чланци

1542

Несеријски једнотомни зборници

књиге

35

чланци

617

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

35

чланци

793