/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

790
часописи (чланци)

582

тематски зборници (књиге)

8

тематски зборници (чланци)

200

Часописи

свеске

45

чланци

582

Несеријски једнотомни зборници

књиге

5

чланци

104

Несеријски вишетомни зборници

томови

0

чланци

0

Серијски зборници

свеске

3

чланци

96