/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

1366
часописи (чланци)

814

тематски зборници (књиге)

24

тематски зборници (чланци)

528

Часописи

свеске

63

чланци

814

Несеријски једнотомни зборници

књиге

5

чланци

104

Несеријски вишетомни зборници

томови

4

чланци

57

Серијски зборници

свеске

15

чланци

367