/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

3558
часописи (чланци)

1731

тематски зборници (књиге)

83

тематски зборници (чланци)

1744

Часописи

свеске

144

чланци

1731

Несеријски једнотомни зборници

књиге

39

чланци

713

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

38

чланци

907