/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

7829
часописи (чланци)

4668

тематски зборници (књиге)

149

тематски зборници (чланци)

3012

Часописи

свеске

392

чланци

4668

Несеријски једнотомни зборници

књиге

77

чланци

1283

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

66

чланци

1605