/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

5413
часописи (чланци)

2882

тематски зборници (књиге)

115

тематски зборници (чланци)

2416

Часописи

свеске

245

чланци

2882

Несеријски једнотомни зборници

књиге

58

чланци

1039

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

51

чланци

1253