/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

2243
часописи (чланци)

1088

тематски зборници (књиге)

53

тематски зборници (чланци)

1102

Часописи

свеске

92

чланци

1088

Несеријски једнотомни зборници

књиге

22

чланци

410

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

25

чланци

568