/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Часописи

Тематски зборници »

доиФил - Репозиторијум дигиталних идентификатора објеката (ДОИ)
Филолошки факултет, Универзитет у Београду


Тренутни број додељених ДОИ-бројева

Укупно

4395
часописи (чланци)

2227

тематски зборници (књиге)

101

тематски зборници (чланци)

2067

Часописи

свеске

188

чланци

2227

Несеријски једнотомни зборници

књиге

51

чланци

874

Несеријски вишетомни зборници

томови

6

чланци

124

Серијски зборници

свеске

44

чланци

1069