/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 36 (2016) No. 1

Volume 37 (2017) No. 1


Синтаксичке особености научног стила у уџбеницима руског језика струке за хуманистички профилМаријана ПаприћЖиви језици : часопис за стране језике и књижевности, Vol. 36 (2016) No. 1

Article 10 (p. 209-222)

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.10

Read full textCitation export: