/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 24 (2020), No. 1

Vol. 23 (2019), No. 2

Vol. 23 (2019), No. 1

Vol. 22 (2018), No. 2

Vol. 22 (2018), No. 1


О видско-временској синонимији и метафори у српском, руском и другим словенским језицимаДојчил П. ВојводићСлавистика, Vol. 23 (2019) No. 1

Article 1 (p. 11-44)

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.1.1

Read full textCitation export: