doi.fil.bg.ac.rs


Ближе одређење назива за документе у српским манастирским даровницама из епохе Немањића (1196-1371)


Виктор Д. СавићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 8 (p. 137-153)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.8

Read full text

Citation export: