doi.fil.bg.ac.rs


Називи биљака у топонимији Рађевине : (творбено-семантички аспект)


Мирјана Петровић-СавићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 35 (p. 571-586)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.35

Read full text

Citation export: