doi.fil.bg.ac.rs


Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику


Слободан Б. НовокметСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 33 (p. 537-554)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.33

Read full text

Citation export: