doi.fil.bg.ac.rs


О двородној природи појединих збирних именица на „-еж” у српском језику


Драгана Ј. ЦвијовићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 28 (p. 457-469)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.28

Read full text

Citation export: