doi.fil.bg.ac.rs


Лексеме за означавање особа специфична хода у југоисточним српским говорима


Ана Р. Савић-ГрујићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 27 (p. 443-455)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.27

Read full text

Citation export: