doi.fil.bg.ac.rs


О једном типу исказивања посесивности у Ваљевској Подгорини


Драгана РадовановићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 23 (p. 391-398)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.23

Read full text

Citation export: