doi.fil.bg.ac.rs


Поредбене конструкције којима се означавају физичка својства човека у делима Драгослава Михаиловића


Тања Ј. ТанасковићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 18 (p. 295-313)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.18

Read full text

Citation export: