doi.fil.bg.ac.rs


Облици диглосије у дипломатичкој и црквеној грађи средњовјековне Босне и Хума


Биљана С. СамарџићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 15 (p. 249-265)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.15

Read full text

Citation export: