doi.fil.bg.ac.rs


Облици вокатива једнине именица мушког рода I врсте у српском књижевном језику


Мирослав Б. НиколићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 1 (p. 5-34)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.1

Read full text

Citation export: