/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 5 (2015) No. 5

Volume 6 (2016) No. 6

Volume 7 (2017) No. 7


Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970.Дубравка ЂурићКњиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Vol. 6 (2016) No. 6

Article 1

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.1

Read full textCitation export: