doi.fil.bg.ac.rs


Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970.


Дубравка ЂурићКњиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе Vol. 6 (2016) No. 6
Article 1
https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.1

Read full text

Citation export: