doi.fil.bg.ac.rs


Писање млеком као „l’écriture de soi” у „Сањаријама дивље жене” Елен Сиксу


Марија БулатовићКњиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе Vol. 5 (2015) No. 5
Article 18
https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.18

Read full text

Citation export: