/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 5 (2015) No. 5

Volume 6 (2016) No. 6

Volume 7 (2017) No. 7


Искуство, исповест, исказ: родно и формативно у српској женској прозиВладислава Гордић ПетковићКњиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Vol. 5 (2015) No. 5

Article 15

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.15

Read full textCitation export: