/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2


Компаративно проучавање лика Марка Краљевића у усменој традицији и сатириМиодраг Д. МладеновићКњижевност и језик, Vol. 65 (2018) No. 1-2

Article 15 (p. 223-235)

https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.1_2.15

Read full textCitation export: