/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2


Између Адамског колена и Евиних кћери
Лик жене у српској усменој књижевности



Александра Р. Попин



Књижевност и језик, Vol. 64 (2017) No. 1-2

Article 7 (p. 91-101)

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.7

Read full text



Citation export: