/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 27 (2015) No. 1

Volume 27 (2015) No. 2

Volume 28 (2016) No. 1

Volume 28 (2016) No. 2

Volume 29 (2017) No. 1

Volume 29 (2017) No. 2


Језик у процесима друштвених трансформацијаНада Торлак, Петар ТорлакАнали Филолошког факултета, Vol. 27 (2015) No. 1

Article 10 (p. 171-179)

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.1.10

Read full textCitation export: