/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Volume 1 (2018) »

Volume 2 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Світогляд русинів Південної Угорщини крізь призму апокрифів з їх рукописних збірників з ХVІІІ та ХІХ стстЈанко Ђ. РамачСрпска славистика : колективна монографија. Том 2, Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике, Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Vol. 2 (2018)

Article 27 (p. 321-332)

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch27

Read full textCitation export: