/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Volume 1 (2015) »

Volume 2 (2015) »

• Book metadata
• Contents

Неки проблеми локализације софтвера на арапскиИвана МалиДигитална хуманистика : тематски зборник у 2 књиге. Књ. 2, Vol. 2 (2015)

Article 21 (p. 285-296)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch21

Read full textCitation export: