/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2015) »

Vol. 2 (2015) »

• Book metadata
• Contents

Дигитализација и презентација културног и научног наслеђа архивске збирке Јоце Вујића: дуг пут ка обезбеђивању доступностиТатјана Брзуловић СтанисављевићДигитална хуманистика : тематски зборник у 2 књиге. Књ. 2, Vol. 2 (2015)

Article 13 (p. 183-197)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.2.ch13

Read full textCitation export: