/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2015), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 2 (2015), »


Модел групне расподеле рада у дигиталној хуманистициЈелена МитровићДигитална хуманистика : тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1, Vol. 1 (2015)

Article 7 (p. 95-104)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch7

Read full textCitation export: