/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Облици футура I у савременом српском језикуМилан В. СтакићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/3 (2017)

Article 11 (p. 159-174)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch11

Read full textCitation export: