/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Морфолошке карактеристике генитива и локатива, датива и инструментала множине именица у „паштровским исправама” (16. и 17. вијек)Јелица Р. СтојановићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/1 (2017)

Article 5 (p. 53-63)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch5

Read full textCitation export: