/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Фазични придеви са значењем унутрашњих људских особинаГордана Р. ШтасниНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/1 (2017)

Article 26 (p. 289-299)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch26

Read full textCitation export: