/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Фразеологизми с повећаном експресивно-емоционалном бојом у наративној структури „Проклете авлије” Иве Андрића и питања руских преводних еквиваленатаЛариса И. Раздобудко-ЧовићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/1 (2017)

Article 22 (p. 251-260)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch22

Read full textCitation export: