/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »


Проблеми семантичке интерпретације двоструко негираног неглаголског предикатаЈелена Л. ПетковићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/1 (2017)

Article 14 (p. 161-170)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch14

Read full textCitation export: